share facebook magnifier twitter flickr
PRogram: Inovativni RUralni Centar za Inkluziju
- PRI RUCI -

Ovaj projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt PRI RUCI usmjeren je na educiranje i integraciju osoba s invaliditetom (OSI) te nove mogućnosti njihova zapošljavanja i približavanja tržištu rada. Projektom se provodi pilot program za nastanak socijalne farme u ruralnom području koja će uključivati pripadnike marginaliziranih skupina. Organiziranjem inkluzivnog volontiranja i suradnjom s različitim dionicima, projektom se unapređuje život zajednice, razvijaju socijalne usluge, otvaraju mogućnosti novih radnih mjesta, smanjuje nezaposlenost, rizik od siromaštva i rizik od socijalne isključenosti za OSI i druge ugrožene skupine.

 

EN: This project is focused on the education and integration of persons with disabilities and on the new opportunities for their employment and approach to the labor market. It pilots a program for the development of a social farm in the countryside near Križevci which will include members of marginalized groups. By organizing inclusive volunteering and cooperation with various stakeholders, the project improves the quality of life in a community, develops social services, creates new job opportunities, reduces unemployment and reduces the risk of poverty and risk of social exclusion for persons with disabilities and other vulnerable groups. The duration of this project is 12 months, from July 2015 until June 2016 and it is implemented in the Križevci area and its surroundings (Koprivnica- Križevci County of the Republic of Croatia).

 

Trajanje projekta: 1. srpnja 2015. - 30. lipnja 2016. (12 mjeseci)

Lokacije projekta: Grad Križevci i okolica, stara škola u Đurđicu, Koprivničko-križevačka županija RH

Nositelj projekta: GTF - Inicijativa za održivi rast

Projektni partneri: Udruga osoba s invaliditetom Križevci, Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, Centar za socijalnu skrb Križevci

PROJEKT PRI RUCI NOSITELJ PROJEKTA PARTNERI U PROJEKTU

Projekt PRI RUCI uvodi pilot program za razvoj kompetencija i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom (OSI) s ruralnog područja Koprivničko-križevačke županije (KKŽ). Projekt je osmišljen s ciljem povećanja zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju, da tako unaprijedi ciljano područje, budući da su nezaposlenost OSI i njihova socijalna isključenost prepoznati kao jedni od većih problema u KKŽ. Projektom će se ciljna skupina od 35 osoba s invaliditetom iz KKŽ educirati o vještinama potrebnim na tržištu rada i osposobiti za nova radna mjesta. Ciljna skupina će proći edukacije o mekim vještinama, prepoznavanju, branju i obradi ljekovitog bilja, tkanja na tradicionalnom tkalačkom stanu te izradi tradicionalnih proizvoda.

Projektom se pokreće centar PRI RUCI u Đurđicu kraj Križevaca, u kojem će dio korisnika biti uključen u volonterske timove koji će u centru nastaviti s obradom ljekovitog bilja i izradom proizvoda, a sudjelovat će i na raznim sajmovima i manifestacijama na kojima će predstaviti svoje proizvode i aktivnosti široj zajednici.

Volonteri će zajedno s članovima projektnog tima sudjelovati u studijskoj posjeti socijalnoj farmi u Sloveniji koja već dugi niz godina provodi uspješan model socijalnog uključivanja kakav je priznat i prisutan diljem Europske unije. Korisnici će dobiti uvid u djelovanje i aktivnosti socijalne farme koja uključuje pripadnike socijalno isključenih skupina koji uzgojem i korištenjem prirodnih resursa na održiv način pridonose razvoju ruralnih krajeva. Slijedeći takav primjer, kroz projekt će se izraditi studije i analize potrebne da centar PRI RUCI nastavi svoje djelovanje i nakon dovršetka projekta u vidu socijalne farme.

 

GTF - Inicijativa za održivi rast (GTF-IOR), udruga sa sjedištem u Zagrebu, osnovana je 1999. u sklopu Pakta o stabilnosti u Sarajevu te već 15 godina djeluje kao regionalna organizacija za oblikovanje politika i akcija u područjima rodne ravnopravnosti i održivog rasta. Strateški ciljevi GTF-a su poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, ruralnog razvoja i zaštite okoliša, razvoj turizma, socijalnih inovacija i socijalne uključenosti. U sklopu navedenih područja GTF provodi projekte od lokalnog do međunarodnog značaja. GTF-IOR promiče međunarodnu suradnju s raznim akterima iz javnog sektora, parlamenata, institucija, privatnog sektora i civilnog društva.

Udruga osoba s invaliditetom Križevci (UIK), koja od 1999. godine djeluje s ciljem aktivnog sudjelovanja u društvenoj i individualnoj skrbi za osobe s invaliditetom. UIK ima bogato iskustvo sudjelovanja na brojnim projektima, edukacijama, radionicama i ostalim aktivnostima s ciljnom skupinom.

Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT), udruga iz Zagreba čija je misija unapređenje psihološkog zdravlja, kvalitete života i socijalnog uključivanja osoba koje su žrtve kršenja ljudskih prava i društveno marginaliziranih osoba, pruža psihološku potporu ciljnoj skupini tijekom trajanja projekta.

Centar za socijalnu skrb Križevci ustanova je socijalne skrbi koja provodi mjere prevencije, osnažuje i pruža kvalitetu stručne podrške pojedincu i obitelji prema individualnim potrebama korisnika, a svojim poznavanjem ciljnog područja, potreba ciljne skupine i djelovanjem na području socijalne skrbi značajno doprinosi ovom projektu te ustupa svoj prostor u potpunosti prilagođen OSI za organiziranje edukacija i radionica.

Novosti

Nositelj projekta:

GTF - Inicijativa za održivi rast
GTF - Initiative for Sustainable Growth

Savska cesta 41/2, 10 000 Zagreb, Croatia
Tel. +385 (0)1 6137 783 / Fax. +385 (0) 6137 784
gtf@zg.t-com.hr , info@gtf.hr
Kontakt osoba: Mary Ann Rukavina Cipetić

www.gtf.hr

Partner projekta:

Udruga osoba s invaliditetom Križevci
Association of Disabled People Križevci

Trg Antuna Nemčića 7, 48260 Križevci, Croatia
Tel. / Fax. +385 (0) 48 681 211
uik@uik.hr , udruga-invalida-krizevci@kc.htnet.hr
Kontakt osoba: Mario Stančić

www.uik.hr

Partner projekta:

Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Rehabilitation center for stress and trauma

Kvaternikov trg 12, 10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385 (0) 1 4641 342
valentina@rctzg.hr
Kontakt osoba: Valentina Zeljak Božović

www.rctzg.hr

 

Partner projekta:

Centar za socijalnu skrb Križevci
Social Welfare Center Križevci

Bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci, Croatia
Tel. +385 (0) 48 711 710
centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com
Kontakt osoba: Kristina Frtalić

www.czss-krizevci.hr

Centar PRI RUCI
Stara Škola, Đurđic 108
48260 Križevci

Ministarstvo socijalne politike i mladih
ministarstvo@mspm.hr , www.mspm.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU
cesdfc@hzz.hr , www.hzz.hr/dfc

Više informacija o EU fondovima na:
www.strukturnifondovi.hr

www.priruci.gtf.hr
www.facebook.com/PriRuci